Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
 Indicator รง.5 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Template 


visited : 7209659
since 1 กย.48
(วันนี้ 1859 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
แจ้งการส่งเวชระเบียนผู้ป่วยในช่วงวันหยุดยาว
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 3 พฤษภาคม 2559 15:50 (อ่าน 61 ครั้ง - 50/11)

แจ้งการส่งเวชระเบียนผู้ป่วยในช่วงวันหยุดยาว

ขอความร่วมมือหอผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วยส่งคืนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ภายใน ระยะเวลากำหนด 2 วัน (ยกเว้นหอผู้ป่วยที่มีการสรุปและAudit ณ วันจำหน่าย) โดยส่งคืนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์      โดยส่งได้ที่งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน.....

รายละเอียด... 

โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเขตสุขภาพที่ 4
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 3 พฤษภาคม 2559 11:47 (อ่าน 120 ครั้ง - 101/19)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559  เวลา 12.00 - 16.00 น. นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขตสุขภาพที่ 4 จาก 8  โรงพยาบาล นำโดย นพ.สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ เพื่อศึกษาดูงานศูนย์รับบริจาค.....

รายละเอียด... 

สัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 10
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 พฤษภาคม 2559 13:50 (อ่าน 41 ครั้ง - 17/24)

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยนพ.เสกสรร สุวรรณแพง ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรคมะเร็ง และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะ เข้าร่วมงาน “สัมมนาวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 10” ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ผู้ว่าฯ จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมผู้ประกันตนเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 2 พฤษภาคม 2559 11:10(อ่าน 210 ครั้ง - 193/17)
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก รพ.มหาราชนครราชสีมา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 29 เมษายน 2559 16:33(อ่าน 119 ครั้ง - 86/33)
 ขอเชิญ ร่วมให้การต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 29 เมษายน 2559 14:23(อ่าน 124 ครั้ง - 99/25)
 ขอชื่นชม เภสัชกรพัฒนา จันทร์จรัสทอง กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลขอนแก่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 28 เมษายน 2559 17:03(อ่าน 1067 ครั้ง - 1025/42)
 โรงพยาบาลขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ The University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 28 เมษายน 2559 16:42(อ่าน 552 ครั้ง - 509/43)
 วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง วิ่งการกุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยเด็ก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 เมษายน 2559 13:17(อ่าน 877 ครั้ง - 806/71)
 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร 'พัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย รุ่นที่ 7'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 27 เมษายน 2559 11:49(อ่าน 226 ครั้ง - 184/42)
 จำหน่ายหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 26 เมษายน 2559 09:33(อ่าน 61 ครั้ง - 11/50)
 เปิดให้บริการคลินิคนอกเวลา ห้องศัลยกรรมทรงอก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 เมษายน 2559 16:04(อ่าน 64 ครั้ง - 13/51)
 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 เมษายน 2559 16:01(อ่าน 278 ครั้ง - 110/168)
 รพ.รับมอบรถเข็นและเตียงผู้ป่วย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 เมษายน 2559 15:45(อ่าน 73 ครั้ง - 31/42)
 รพ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2559  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 เมษายน 2559 15:18(อ่าน 75 ครั้ง - 34/41)
 รพ.ขก. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ และพิธีทำบุญให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 เมษายน 2559 15:06(อ่าน 273 ครั้ง - 231/42)
 รพ.ขอนแก่นมอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศญี่ปุ่น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 เมษายน 2559 16:33(อ่าน 894 ครั้ง - 839/55)
 วิ่งเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยเด็ก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 เมษายน 2559 16:27(อ่าน 706 ครั้ง - 595/111)
 รพ.ขอนแก่นจัดพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันพระ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 เมษายน 2559 13:34(อ่าน 56 ครั้ง - 19/37)
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เปิดรับสมัครสมาชิก  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 เมษายน 2559 13:32(อ่าน 909 ครั้ง - 609/300)
 รพ.ขอนแก่นรับมอบอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย จากครอบครัวคุณตาลิน ทนิล  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 เมษายน 2559 10:39(อ่าน 77 ครั้ง - 47/30)
 ขอเชิญส่งบทคัดย่อวิจัยเข้าประกวดประเภท oral / poster การประชุมวิชาการ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 เมษายน 2559 09:33(อ่าน 44 ครั้ง - 7/37)
 ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 20 เมษายน 2559 11:09(อ่าน 111 ครั้ง - 67/44)
 สายคล้องป้าย ID โรงพยาบาล  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่: 4 เมษายน 2559 13:41(อ่าน 432 ครั้ง - 325/107)
 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (ครบ 50 วัน) ดร.พระครูสิริสารธรรม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 ธันวาคม 2558 09:50(อ่าน 436 ครั้ง - 94/342)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 1412 ครั้ง - 929/483)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 1494 ครั้ง - 84/1410)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (04/พค/2559)
 ประชุมโครงการอนุรักษ์พลังงาน
    เวลา 08:30-12:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.
    เวลา 09:00-12:00 น. ห้องแก่นเงิน  
 Resident
    เวลา 13:00-16:30 น. ห้องแก่นทอง  
 คณะกรรมการบริหารเครื่องมือแพทย์ พิจารณาแทงชำรุดเครื่องมือราคาแพง
    เวลา 14:00-16:00 น. ห้องแก่นเงิน  
 ประชุมทีมจัดงาน Run 4 kids
    เวลา 15:30-16:30 น. ห้องแก่นเพชร  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.90.161.15
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)