Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow 
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 Download เอกสาร 
 จองห้องประชุม 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Indicator รง.5 
 Drg Indicator 
 Disease Management 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 Template 


visited : 7308435
since 1 กย.48
(วันนี้ 1806 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
ผอ.มอบเกียรติบัตร แก่หน่วยงาน และบุคลากรรพ.ขอนแก่นที่ได้รับรางวัล
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 26 พฤษภาคม 2559 15:55 (อ่าน 101 ครั้ง - 82/19)

วันนี้ 26  พฤษภาคม 2559  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องจำลอง มุ่งการดี  ชั้น 4  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  แสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตร กับหน่วยงาน และบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่นที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่.....

รายละเอียด... 

พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 26 พฤษภาคม 2559 11:20 (อ่าน 116 ครั้ง - 97/19)

วันที่ 26 พฤษภาคม  2559 เวลา 09.00น. นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวให้โอวาทพร้อมมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ACLS  ห้องจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด.....

รายละเอียด... 

คณะกรรมการฯ รับมอบเงิน 'วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง'
ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 พฤษภาคม 2559 17:42 (อ่าน 76 ครั้ง - 38/38)

วันนี้ 25 พฤษภาคม  2559  คณะกรรมการจัดงาน “วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง” โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ  จากผู้มีอุปการคุณ ดังนี้ 

1. คุณทัชชล ลีศิริกุล บริษัท ซีเอแอล ลิสซิ่ง จำกัด 350,000.- บาท

2. คุณธนิดา คำจันทร์ ร้านแก้งคร้.....

รายละเอียด... 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 รพ.ขอนแก่นรับมอบเงินเพื่อซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 พฤษภาคม 2559 16:39(อ่าน 19 ครั้ง - 5/14)
 ขอเชิญ เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2559  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 25 พฤษภาคม 2559 09:57(อ่าน 305 ครั้ง - 284/21)
 บันทึกเทปรายการ ตอน 'เครื่องช่วยหายใจ ต่อลมหายใจเพื่อน้อง'  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 พฤษภาคม 2559 16:29(อ่าน 107 ครั้ง - 87/20)
 โครงการพาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปีที่ 8  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 พฤษภาคม 2559 15:35(อ่าน 50 ครั้ง - 35/15)
 รับเงินสนับสนุน โครงการวิ่งการกุศล  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 พฤษภาคม 2559 14:16(อ่าน 103 ครั้ง - 90/13)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจในโครงการวิ่งต่อลมหายใจให้น้อง  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 พฤษภาคม 2559 14:33(อ่าน 428 ครั้ง - 410/18)
 สัมมนาการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติงานทางการแพทย์ เขตฯ7  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 23 พฤษภาคม 2559 14:01(อ่าน 19 ครั้ง - 2/17)
 จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายโรคมะเร็งและปฏิบัติการผ่าตัดมะเร็งเต้านม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 16:33(อ่าน 164 ครั้ง - 132/32)
 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 15:04(อ่าน 1003 ครั้ง - 731/272)
 ต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 14:23(อ่าน 85 ครั้ง - 57/28)
 บันทึกเทปรายการ KTV Tall  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 11:24(อ่าน 382 ครั้ง - 362/20)
 รับมอบเงินบริจาค 200,000 บาท  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 19 พฤษภาคม 2559 10:39(อ่าน 82 ครั้ง - 57/25)
 รพ.ขอนแก่น เปิดศูนย์ออกกำลังกาย  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 พฤษภาคม 2559 17:26(อ่าน 747 ครั้ง - 704/43)
 รับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้อรถเข็นเปลนอนจำนวน 10 คัน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 พฤษภาคม 2559 16:35(อ่าน 246 ครั้ง - 220/26)
 พิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ในวาระครบ 2 ปี อาคารรังสีรักษา  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 พฤษภาคม 2559 14:31(อ่าน 157 ครั้ง - 123/34)
 ขอเชิญร่วมประกวดการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 พฤษภาคม 2559 10:38(อ่าน 22 ครั้ง - 0/22)
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 พฤษภาคม 2559 10:35(อ่าน 72 ครั้ง - 11/61)
 ขอรับการสนับสนุนสวัสดิการสำหรับนักวิ่ง  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 17 พฤษภาคม 2559 10:22(อ่าน 28 ครั้ง - 4/24)
 จัดโครงการอนุรักษ์สุขภาพปี 2559  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 16 พฤษภาคม 2559 13:34(อ่าน 126 ครั้ง - 98/28)
 ประกาศผลการตัดสินการประกวดโปสเตอร์อนุรักษ์พลังงาน  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 16 พฤษภาคม 2559 13:18(อ่าน 165 ครั้ง - 134/31)
 ผอ.มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขระดับต้น  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 13 พฤษภาคม 2559 14:07(อ่าน 372 ครั้ง - 322/50)
 คณะแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์รุ่นที่16  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 13 พฤษภาคม 2559 10:56(อ่าน 314 ครั้ง - 266/48)
 ต้อนรับDr. Patanjali Nayar, WHO SEARO ที่ปรึกษาด้าน RTI ในระดับภูมิภาค  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 13 พฤษภาคม 2559 10:19(อ่าน 264 ครั้ง - 229/35)
 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 13 พฤษภาคม 2559 09:39(อ่าน 1246 ครั้ง - 1211/35)
 ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญและโลโก้อนุรักษ์พลังงาน  
      ผู้ประกาศ: วันที่: 4 พฤษภาคม 2559 16:37(อ่าน 2236 ครั้ง - 2163/73)
 สายคล้องป้าย ID โรงพยาบาล  
      ผู้ประกาศ: กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่: 4 เมษายน 2559 13:41(อ่าน 485 ครั้ง - 334/151)
 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร (ครบ 50 วัน) ดร.พระครูสิริสารธรรม  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 24 ธันวาคม 2558 09:50(อ่าน 479 ครั้ง - 94/385)
 โรคคอตีบ โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
      ผู้ประกาศ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป วันที่: 21 กันยายน 2558 12:16(อ่าน 1439 ครั้ง - 929/510)
 ตัวชี้วัด ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 รอบที่ 1  
      ผู้ประกาศ: กลุ่่มงานนโยบายและแผนงาน วันที่: 23 มกราคม 2558 11:58(อ่าน 1534 ครั้ง - 84/1450)
   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด....
 ข่าวรับสมัคร
Add 

 บทความวิชาการ
 
 ข่าวประชุม/อบรมภายในโรงพยาบาล (27/พค/2559)
 กินอย่างไรให้สง่า
    เวลา 08:00-16:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 กินอย่างไรให้สง่า
    เวลา 08:00-16:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)  
 ขับเคลื่อน service plan จากตติยภูมิ สู่ปฐมภูมิไร้รอยต่อ
    เวลา 08:00-12:00 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 ทบทวนการปฏิบัติงาน
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องแก่นเงิน  
 รับการตรวจสอบคุณภาพบัญชีจาก สสจ.ขอนแก่น
    เวลา 08:30-16:30 น. ห้องแก่นทอง  
 ทบทวนการปฏิบัติงาน
    เวลา 09:00-16:30 น. ห้องแก่นเพชร  
 KM Sepsis
    เวลา 12:30-16:30 น. ห้องประมุขจันทวิมล  
 พัฒนาระบบบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอยที่ OPD ER OR
    เวลา 16:30-18:00 น. ห้องจำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)  
 การลดระยะเวลารอคอย
    เวลา 17:00-18:30 น. ห้องประมุขจันทวิมล  

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาภายนอก
 
 อ่านทั้งหมด....
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.225.35.215
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)