Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow Download เอกสาร
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 Download เอกสาร 
 จองห้องประชุม 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Indicator รง.5 
 Template 


visited : 7930002
since 1 กย.48
(วันนี้ 1325 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 เอกสารเผยแพร่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ผู้เผยแพร่: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลข วันที่: 31/มค/2554 ถึง 12/กพ/2554

                           ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น
  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์การแพทย์),นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า),นักจิตวิทยา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,และนักทรัพยากรบุคคล
  ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2554 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์การแพทย์),นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า),นักจิตวิทยา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,และนักทรัพยากรบุคคล นั้น
  โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

Download


เอกสารเผยแพร่ปี พ.ศ.2559      (เลือกปี 2558 )
Add 


ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.160.246.95
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)