Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow Download เอกสาร
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Blog 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Drg Indicator 
 Template 


visited : 6466473
since 1 กย.48
(วันนี้ 2289 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 เอกสารเผยแพร่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ผู้เผยแพร่: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลข วันที่: 31/มค/2554 ถึง 12/กพ/2554

                           ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น
  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์การแพทย์),นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า),นักจิตวิทยา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,และนักทรัพยากรบุคคล
  ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2554 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์การแพทย์),นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า),นักจิตวิทยา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,และนักทรัพยากรบุคคล นั้น
  โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้

Download


เอกสารเผยแพร่ปี พ.ศ.2558      (เลือกปี 2557 )
Add 


ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.0-4333-6789 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from out of hospital. 54.146.216.179
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)