การพัฒนาระบบโทรศัพท์ โรงพยาบาลขอนแก่น


                
การพัฒนาระบบโทรศัพท์ โรงพยาบาลขอนแก่น

                 คณะกรรมการบริหาร รพ.ขอนแก่น มีมติเห็นชอบในการพัฒนาระบบโทรศัพท์ รพ.ขอนแก่น โดยร่วมกับ AIS  ศึกษาข้อมูลที่จะปรับระบบการสื่อสารให้กับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร รองรับการขยายบริการด้าโทรศัพท์ในอนาคตโดยไม่ต้องลงทุนสูง และที่สำคัญ คือ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ของ รพ.ขอนแก่น ลงเกือบ 30 %  

โดยใช้บริการผ่านระบบการโทรภายในกลุ่มมือถือโดยการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์พื้นฐาน : Mobile Virtual Private Network (MVPN) Joint E1 ด้วยระบบบริการ Corporate Connect  (E1) ของบริษัท AIS  ซึ่งในระบบนี้โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนเป็นกลุ่มโปรโมชั่นเดียวกัน จะสามารถโทรหากันภายในกลุ่มได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง และยังรวมถึงการโทรจากโทรศัพท์มือถือกับเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานของโรงพยาบาลที่จดทะเบียนเข้ากลุ่มด้วย (043 - 336789)  และยังสามารถเพิ่มจำนวนเบอร์มือถือโทรหากันภายในกลุ่มได้ไม่จำกัด  ซึ่งเงื่อนไขของกลุ่มมือถือในระบบนี้ คือ เบอร์โทรศัพท์ของทุกท่านที่สนใจจะต้องอยู่ในเครือข่าย AIS แบบเหมาจ่ายรายเดือน (รายละเอียดโปรโมชั่นมีหลายแบบให้เลือก) กรณีที่เป็นเบอร์โทรของเครือข่ายมือถืออื่น เช่น DTAC TRUE ถ้าจะย้ายเบอร์มาเข้าเครือข่าย AIS จะมีค่าธรรมเนียม 99 บาทต่อเบอร์

                โดยในวันที่ 6 -9 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. บริษัท AIS จะมาตั้งบูธสำหรับลงทะเบียนกลุ่มโปรโมชั่นนี้ พร้อมทั้งให้บริการเปิดเบอร์ใหม่ (ฟรีค่าซิมการ์ด) และเปลี่ยนค่ายเบอร์เดิม (ค่าธรรมเนียม 99 บาท)  ณ บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             ***ขอให้นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปเป็นหลักฐานในการสมัครด้วย

 

โปรโมชั่น Mobile Virtual Private Network  (MVPN) 

สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นเลือกใช้เพื่อเข้ากลุ่ม

A

เหมาจ่าย/เดือน

(บาท)

B

โทรฟรี/เดือน

(บาท)

C

อัตรา

ค่าโทร

ในกลุ่ม

 

D

อัตรา

ค่าโทรนอกกลุ่ม

(เครือข่ายAIS)

E

อัตราค่าโทรนอกกลุ่ม

(เครือข่าย อื่น)

F

ฟรี

SMS

ต่อเดือน

G

ฟรี

MMS

ต่อเดือน

H

ฟรี

GPRS

ต่อเดือน

(MB)

I

สัญญา

(เดือน)

199

199

0

1.00

1.50

-

-

-

12

300

500

0

1.00

1.50

20

3

6

24

500

800

0

1.00

1.50

50

5

10

24

900

1,300

0

1.00

1.50

50

5

10

24

1,000

1,600

0

1.00

1.50

50

5

20

24

 


ระบบบริการ Corporate Connect (E1) จาก AIS

*     เป็นบริการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของบริษัทฯเข้าสู่เครือข่ายของ AIS โดยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทร  ออกไปยังกลุ่มหมายเลขปลายทางที่เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่อยู่ต่างพื้นที่ หรือเบอร์ทางไกลระหว่างประเทศ บนพื้นฐานค่าบริการอัตราเดียว ทำให้ช่วยลดปัญหาในการชำระค่าบริการโทรศัพท์ขององค์กรและช่วยเพิ่มศักยภาพในการสื่อขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อดี

1.             1.        ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าโทรศัพท์พื้นฐานขององค์กร ได้ 30-50 %

2.       ระบบสัญญาณมีมาตรฐานและคุณภาพภาพเสียงชัดเจน เนื่องจากเป็นการลากสาย fiber Optic จากเสาสัญญาณ มายังตู้ชุมสาย (PABX) ของโรง        พยาบาลโดยตรง โดยเป็นคู่สายเฉพาะขององค์กรนั้น

3.       ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ โทรศัพท์พื้นฐานที่เคยใช้

4.       ไม่ต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์และระบบ software เพิ่มเติม  โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ลงทุนดำเนินการให้

5.       เพิ่มช่องทางการสื่อสาร โดยการเพิ่มคู่สายในระบบโทรศัพท์ขององค์กร ภายใต้ระบบสัญญาณ AIS

6.       สามารถกำหนดหมายเลขโทรออกของระบบองค์กรได้

7.       ไม่มีค่าบำรุงรักษาระบบ  โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการให้

8.       หากระบบโทรศัพท์พื้นฐานขัดข้อง ระบบโทรศัพท์ E1 ยังสามารถให้บริการได้ปกติ

9.       สามารถเชื่อมต่อ ระบบโทรทางไกลต่างประเทศ 005 ได้  เพื่อลดค่าใช้จ่าย

    ข้อเสีย 

1.       ไม่สามารถให้บริการได้ หากองค์กร ไม่มีตู้ชุมสายที่รองรับระบบ E1 ได้

2.       ไม่สามารถให้บริการได้ หากช่องเสียบ การ์ด E1 ภายในตู้ชุมสายเต็ม

 

การโทรภายในกลุ่มมือถือโดยการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์พื้นฐาน : Mobile Virtual Private Network  จาก AIS

* เป็นบริการที่ช่วยให้เพิ่มความคุ้มค่าสำหรับการสื่อสารของในบริษัทด้วยบริการที่ซึ่ง

               คิดอัตราค่าโทรศัพท์พิเศษสำหรับการโทรหาสมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีคุณสมบัติพิเศษ

               ที่จะทำให้สมาชิกในกลุ่มเดียวกัน (In Mobile VPN) สามารถใช้ Short Code (หมายเลข

               พิเศษ 3-6 หลัก) ติดต่อหากันได้อย่างสะดวกเสมือนกับการใช้เบอร์ติดต่อที่โต๊ะทำงาน

ข้อดี

1.       โทรศัพท์มือถือในระบบ AIS ที่อยู่ในกลุ่มโปรโมชั่นเดียวกัน ที่เป็นโปรโมชั่นเฉพาะ MVPN (Mobile Virtual Private Network ) สามารถโทรหากันฟรีภายในกลุ่ม ได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเดียวกัน

2.       โทรศัพท์มือถือภายในโปรโมชั่น MVPN สามารถโทรหาเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานของโรงพยาบาลที่กำหนดเป็นเบอร์โชว์ปลายทางได้ฟรี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของบุคลากรเจ้าหน้าที่

3.       เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานของโรงพยาบาลสามารถกำหนดให้โทรหาเบอร์มือถือของบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่ใช้โปรโมชั่น MVPN ได้ฟรี  ทำให้ลดค่าใช้จ่าย

4.       สามารถเพิ่มจำนวนเบอร์มือถือเพื่อโทรหากันฟรีภายในกลุ่มได้ไม่จำกัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร

5.       สามารถเพิ่มบริการเสริมพิเศษ  on top ได้  เช่น เพิ่มโปรโมชั่นโทรฟรีภายในเครือข่าย AIS

ข้อเสีย

1.       โปรโมชั่น MVPN ถือเป็นโปรโมชั่นเฉพาะกลุ่ม  ไม่เหมาะกับบุคคลที่ใช้โทรหาองค์กรอื่น มากกว่าการโทรภายในองค์กร

 

 

 


 

1 ธ.ค. 54 - 16:43:25 | :1517-1907 |